2010. február 21., vasárnap

A hálózatok tulajdonságai - a botorkálás stratégiája

Ezen a héten olyan témát kerülgettünk, amit részben már ismertem. De a "hálózatok" olyan tág fogalom, amiről csak egyet lehet tudni: nem lehet kiismerni. Minél többet tudok meg róla, annál több olyan kérdés merül fel, amire nem ismerem még a választ.

Hipotézis:
Felmerült egy ötlet bennem: létezhet-e az információknak egy az egyéntől független "abszolút" hálója? Ha lenne, az biztosan nyílt rendszer lenne, mert nem érvényesülhet benne a(z információ) megmaradás törvénye. Bizonyos tények, adatok, kapcsolatok hordozói (emberek, iratok, emlékek, művek, stb.) eltűnhetnek, elveszhetnek, megsemmisülhetnek. Ugyanakkor az emberek (legalábbis a gondolkodásra képes, szűkülő arányú, de még így is növekvő számosságú rétege) új információkkal képes gazdagítani az egyetemleges tudást.

Tétel:
Szerintem létezik a fent körülírt hálózat. De milyen tulajdonságú lenne egy ilyen hálózat? Amennyire sejtem, ez skálafüggetlen, időben változó és fraktálszerű.

Következmény 1:
Tegyük fel, hogy létezik a fenti hálózatba szerveződő halmaz. Akkor hogyan viszonyul ehhez az egyéni tudás? Világos, hogy az egyén tudásának elemei az információs halmaz elemeinek egy részhalmaza, az elemeket összekötő élek pedig az előző halmaz éleinek szintén részhalmaza. A két részhalmaz  egyike sem tartalmaz minden érinthető információt.

Következmény 2:
A tanulás nem más, mint az információs hálózat elemeinek és kapcsolati rendszerének egyén általi felfedezése és beépítése saját rendszerünkbe. Ennek egyik módszere, technológiája a konnektivista szemlélet.

Bizonyítás-kezdemény:
Évek óta gondolkodom saját szakterületem, tantárgyam (informatika) információs hálójának összeállításán, de mivel ez a fenti elmélet szerint lehetetlen, legalább a különböző követelményrendszereknek megfelelő ismeretek fogalmi hálójának kialakításán. Korábbi gyakorlati tapasztalaton alapuló trivialitás, hogy ugyanaz a (pl. szövegszerkesztési) ismeret minden szinten érvényes marad, de a magasabb követelményszinteken egyre részletezettebb, mint ahogyan közelítünk egy fraktál egy kis területéhez. Az időbeli változás élményét pedig az egyre fejlettebb szoftverek generációi szolgáltatják. Ajánlom a Mandelbrot fraktál önhasonló alakjainak élményét kitapasztalni pl. a Xaos programmal!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése